top of page

אורנת תורמת לקהילה

אצלנו באורנת רואים את התרומה לקהילה כערך חשוב.

 

אנו מעסיקים עובדים עם צרכים מיוחדים בכל המחלקות שלנו, מתוך רצון לסייע להם להתפרנס בכבוד ולהיות בוגרים פרו-אקטיביים בחברה.  אנחנו מסייעים להם ללמוד את מיומנויות העבודה הנדרשות ואת הכישורים החברתיים ונמצאים בקשר מתמיד עם הגופים המתאימים לשביעות רצון כולם.

 

כמו כן, מדי חג, אנו מפתחים מוצר ייחודי המקשר בין החג לבין אחת העמותות. מכל מתנה מעבירה אורנת תרומה לעמותה המתאימה.

כך פותחה "מצה ברייל" בפסח עם הספרייה לעיוורים שמטרתה להנגיש ספרי קריאה, לימוד ועיון, עיתונות ועוד כדי לאפשר להם להיות פעילים בשיח התרבותי והחברתי.

 

לקראת ראש השנה הבא לטובה פיתחנו בשיתוף עמותת "חיבוק ראשון" רימון שוקולד מהודר באריזה מהודרת. העמותה מפעילה מתנדבות בבתי חולים ברחבי הארץ המחבקות תינוקות נטושים ומעניקות להם חום ואהבה, מגע אנושי וטיפול רגשי שחסרים להם כל כך ועלולים לפגוע בהתפתחותם.

כל המארזים שלנו מקופלים ע"י עמותת אנוש.

bottom of page