Ornat logo HEBREW innovation in chocolat

לקוחות וספקים יקרים, 

על מנת להעניק לכם את השירות הטוב ביותר שלנו נשמח לקבל מכם מספר פרטים

בסיסיים שיאפשרו לנו להיות בקשר עמכם במידת הצורך.

1. בחרו

3. פרטי החברה

2. פרטי איש הקשר

4. כתובת

5. פרטי הנהלת חשבונות

*שדה חובה

Ornat Choclotery.   Tel:+972.9.891.3399    eMail: sales@cho.co.il